Olika byggtjänster

Byggtjänster är ett samlingsbegrepp för service, rådgivning och hantverk inom byggsektorn. Det kan handla om allt från konsultuppdrag till färdigställandet av stora projekt åt privatpersoner, företag, kommuner eller myndigheter. Det finns många olika byggtjänster men om man vill generalisera kan man säga att det handlar om projektering och genomförande av större konstruktionsprojekt. Tjänster inom bygg kan handla om allt från eldragningar till omfattande sprängarbeten och att bygga husgrunder med hjälp av slang och betongbil. En byggtjänst kan ofta handla om en helhetslösning som börjar med ett möte på kontoret och slutar med att man står där med nyckeln utanför sitt nya hus. En byggfirma kan även lösa problem eller hjälpa till med enskilda moment under renovering av bostadshus och andra byggnader. Bygg- och anläggningsarbete kan även handla om förändringar och förbättringar i en trädgård.

Tyvärr råkar en del husägare ut för oärliga byggfirmor som bygger fuskbyggen.
Byggfusk är ett stort problem för de drabbade då det kan leda till stora ekonomiska förluster. Se därför till att undvika oseriösa byggfirmor som erbjuder billiga svartjobb.

Byggtjänster kan spara pengar

Företag som tillhandahåller byggtjänster kan ofta leverera hela lösningar – från idé till nyckelfärdigt projekt. Ibland monterar man så kallade kataloghus av ett visst fabrikat men byggtjänster kan även handla om att bygga helt och hållet utifrån kundens önskemål. Att anlita ett företag med anställda som tillsammans behärskar alla de moment som förekommer inom byggnation är en stor trygghet för kunden. Det innebär att hantverkare inom olika arbetsområden är vana vid att arbeta samordnat och det kan innebära stora besparingar och högre kvalitet i långa loppet. Du slipper ha samma arbetsledande roll som när du bygger eller renoverar och själv anlitar snickare, rörmokare och plattsättare från flera olika firmor. Om du drömmer om att genomföra ett byggprojekt men saknar finansiering kan online casinon tända hoppet, även om du bara satsar ett litet belopp. Annars är räntorna historiskt låga så att låna pengar kan också vara en bra idé.

Företag som utför byggtjänster har ofta vana från riktigt stora uppdrag. Att bygga t.ex. en bostad från grunden är ofta ett för stort jobb för en enda beställare och en eller ett par hantverkare, men för en etablerad byggfirma är det ett rutinuppdrag som inte innebär särskilt stora svårigheter. Sådana firmor har beprövade rutiner för planering, projektledning och kvalitetssäkring på en så hög nivå att inga jobb som utförs för privatpersoner räknas som särskilt komplicerade byggtjänster. Om du själv är kunnig inom bygg kan du förmodligen hitta en lösning där byggföretaget utför alla de moment där du känner dig osäker och det kan även fungera som bollplank när det gäller helheten. Många moment inom bygg utförs bäst med maskiner som byggföretaget kanske redan har tillgång till. Avancerad markberedning och arbete med husgrunder är det få som gör själva idag.

Byggtjänster omfattar olika material och arbetsuppgifter

Olika typer av byggtjänster

Ett sätt att beskriva vilka olika typer av byggtjänster det finns är att räkna upp de olika yrkesgrupper som arbetar inom bygg och anläggning. Murare, betongarbetare, takläggare och byggnadssnickare står för en stor del av det som syns av ett bygge som exempelvis väggar och golv av olika material i olika utföranden. Grunden – byggnadens fundament är i regel det första som kommer på plats.

Byggtjänster kan även innebära allt som hör till vatten, värme, avlopp och el samt annan energiförsörjning. Även plåtslagare, plattsättare och maskinförare kan ha viktiga uppgifter under ett bygge. Innan bygget kommer igång har byggföretaget antingen satt en egen byggnadsarkitekt i arbete eller samarbetat med ett fristående arkitektkontor. En projektledare ser till så att allt detta håller ihop och om det är ett större projekt finns det i regel även en platschef ute på bygget som du som kund kan vända dig till. När det gäller finishen brukar målare och inredningssnickare stå för arbetet, kanske i samråd med en inredningsarkitekt eller beställaren av uppdraget.

Vanliga byggtjänster förutom konstruktion av hela hus är beredning av mark. Marken kan behöva planas ut, jord kan behöva schaktas bort, man kanske behöver fälla träd eller spränga i berg. Sådana moment klassas också som byggtjänster och är ofta omöjliga att hantera för enskilda hantverkare och privatpersoner eftersom momenten kräver stora maskiner och kanske licenser för t.ex. sprängmedel. Även i det lilla kan en byggfirma skapa mycket värde. Kanske vill du asfaltera en del av din tomt för att få plats med extra bilar eller skapa ett uterum med stenar och plast som är så tunga att det krävs lyftutrustning. Att anlägga en damm är ett annat exempel på en byggtjänst som kan utföras på många olika sätt.

Fördelar med att anlita en byggfirma

Byggfirmor med erfarenhet av olika byggtjänster kan ofta arbeta mer rationellt än enskilda hantverkare. Byggfirman brukar ha tillgång till avancerad utrustning som kan göra jobbet mer effektivt och inte minst säkert. Du slipper i regel hyra maskiner, byggnadsställningar samt fordon och projektet blir mer överskådligt, inte minst ekonomiskt, eftersom de olika delarna hänger ihop redan från början. Byggtjänster kan kosta en del men tänk på att de samtidigt skapar stora realvärden. Även om du inte har tänkt sälja huset du bygger eller renoverar kan det vara bra att försöka höja värdet på det. Du får då en bättre säkerhet vilket kan påverka dina möjligheter att låna pengar från banken till lägsta möjliga ränta. En bra fastighet är den bästa säkerhet man kan ha oavsett konjunktur.

Du kan ofta kolla upp tillhandahållare av byggtjänster bara genom att googla dem och leta efter omdömen. Det är mycket svårare att veta vad man får om man väljer att anlita enskilda hantverkare. Om du väljer en byggfirma i den del av landet där du vill bygga kan du vara säker på att företaget har koll på vilka resurser som finns lokalt i fråga om sådant som speciella material, experter på särskilda moment och färdiga projekt att titta på och inspireras av. De olika byggtjänsterna kan innebära att du får möjlighet att genomföra stora förändringar av och på din fastighet. Det mesta är faktiskt möjligt så länge du ansökt om och blivit beviljad de nödvändiga tillstånden. Att du får stöd under tillståndsprocessen är för övrigt en vanlig tjänst i byggsektorn.

Byggtjänster syftar till att förbättra närmiljön

Byggtjänster handlar om att planera och sedan förverkliga människors idéer om hur man bäst tar till vara på platsers förutsättningar och förser dem med byggnationer, vägar, överbyggnader och annat. Större byggföretag kan i regel erbjuda de flesta, vanligen förekommande, tjänsterna inom bygg och anläggning. Om du vill upphandla komplexa tjänster som att bygga ett helt hus från grunden, är det en stor fördel att ha all kompetens samlad under ett och samma tak. Det ger dig en större trygghet än när du själv ansvarar för att lägga pussel med flera mindre entreprenörer och hantverkare. En kvalificerad byggtjänst är ofta mycket billigare i slutändan än när man försöker spara pengar genom att göra saker billigt men halvdant.