Allt om bygglov

Bygglov är ett tillstånd som du måste ha när du ska bygga nytt eller göra ändringar i en befintlig byggnad. Som byggnad räknas även carportar och skärmtak samt husvagnar och husbåtar som ska stå stilla under en längre tid. Det kan behövas bygglov även när du ska sätta upp ett plank eller bygga en mur. Vid vissa tillfällen kan det räcka att du gör en anmälan. Det bästa är att kontakta byggnadsförvaltningen i den kommun du bor för att försäkra dig om du måste göra en ansökan eller inte. Reglerna ändras emellanåt.

Bygglov krävs inte alltid

Ingen regel utan undantag och det gäller även bygglov. Om du har ett en- eller tvåbostadshus gäller vissa undantag då du inte behöver byggnadslov. Däremot måste du i vissa fall göra en anmälan och invänta ett startbesked. Detta gäller om du ska göra en tillbyggnad på upp till 15 kvadratmeter eller inreda ytterligare en bostad i den redan befintliga bostaden. Om du ska bygga en uteplats, friggebod, uthus, mur eller plank krävs ingen anmälan men du måste följa vissa regler.

Bygglov krävs inte alltid

Varken bygglov eller anmälan krävs om du ska göra en uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Om du gör en skyddad uteplats med mur eller plank får dessa inte vara högre än 1,8 meter. Detsamma gäller skärmtak över uteplats, entré, balkong eller altan men då får taken inte vara större än 15 kvadratmeter sammanlagt. Du får måla om, byta taktäckningsmaterial eller byta fasadbeklädnad på ditt bostadshus men om du genom detta ändrar bostadsområdets karaktär alltför mycket måste du ansöka om lov.

Regler för friggebodar

Bygglov behövs inte för friggebodar men du måste uppfylla de krav som gäller. Du får uppföra en eller flera friggebodar på din tomt men tillsammans får de inte vara större än 15 kvadratmeter. Dessutom får höjden från marken till taknocken inte vara högre än 3 meter. En friggebod räknas som ett komplement och därför måste det redan finnas ett bostadshus på tomten för att man ska få uppföra en friggebod. Den ska även vara fristående och får inte byggas ihop med någon annan byggnad.

Om du har planer på att bygga en pool på din tomt måste du först ta reda på om det krävs bygglov, anmälan eller marklov. Vanligtvis krävs inte lov men om du har tak över poolen eller plank runt den så kan det krävas lov. Marklov kan eventuellt krävas ifall du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras. Om du ansluter poolen till det allmänna vatten- och avloppssystemet kan det krävas en anmälan. Hos byggnadsnämnden kan du ta reda på vad som gäller eftersom du kan få höga böter om du inte följer reglerna.

Tänk på grannarna

I vissa fall är byggnadsnämnden skyldiga att underrätta grannar vid en ansökan om bygglov. Detta gäller i fall där åtgärden innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser. Vid en åtgärd som inte kräver lov men som byggs inom 4,5 meter från grannens tomt krävs skriftligt medgivande från grannen. Om grannen inte ger sitt medgivande kan man söka om lov från byggnadsnämnden på kommunen och då avgör de ifall grannen kommer att störas eller inte. Tänk dock på att trots om grannen ger sitt medgivande är det inte garanterat att kommunen kommer att bevilja lov.