Jobba på snickeri

Snickeri är ett mångfacetterat yrke

Att arbeta med snickeri kan innebära flera olika saker. Inom bygg och anläggning arbetar snickare med hus och andra större projekt. En så kallad finsnickare sysslar med snickeri i mindre format och i regel större detaljrikedom. I Sverige är snickare ett klassiskt yrke; vi är en stor tränation med god tillgång på bra träråvara till bra pris. Här finns också goda möjligheter till utbildning inom yrket. Du som vill jobba på en större snickerifirma kan ofta specialisera dig inom det område som du tycker är roligast, men du behöver även kunna hantera alla de vanligaste uppdragen.

Snickeri – olika typer

Snickare inom bygg- och anläggningssektorn arbetar i regel i team, antingen med bärande träkonstruktioner eller med väggar, golv eller tak. Det handlar inte sällan om tunga arbetsmoment där säkerhetsaspekten är grundläggande. Byggnadssnickare jobbar t.ex. med montering av kataloghus och renoveringsarbete. Finsnickeri syftar i regel på tillverkning av möbler och andra mindre nyttoföremål. Inte sällan sker tillverkningen utifrån skisser gjorda av kunden och då är det alltså unika föremål det handlar om. Snickeri på den nivån kräver ofta stor känsla för material och väl utvecklad finmotorik.

Båtbyggare brukar anses höra till en särskild kategori inom snickeri eftersom de ofta är specialiserade på just båtar och särskilda påfrestningar som träbåtar måste vara byggda för. Yrket kan även handla om träinredning i båtar. En annan underkategori som man ibland hör talas om är så kallade maskinsnickare som ofta jobbar med inredning som dörrar och köksskåp. Instrumentmakeri är ett annat område med väldigt specialiserade hantverkare. Vissa snickare specialiserar sig inom byggnadsvård eftersom det är en stor marknad i Sverige där vi har många gamla trähus.

Vad gör en snickare?

Yrket handlar inte bara om att kunna mäta rakt och dra i en spik. Många maskiner på moderna snickerier kräver ett visst tekniskt kunnande och en bra snickare ska även klara att kommunicera på ett tydligt sätt med kunden. Ofta gäller det att hjälpa kunden att förstå hur olika idéer kan realiseras och att vissa idéer inte är så enkla att genomföra inom kundens budgetramar. Att kunna visualisera lösningar och planer med hjälp av skisser är också viktigt. Snickeri kan alltså handla lika mycket om kreativt skrivbordsarbete och kundmöten som om att arbeta med händerna (eller maskinerna).

En snickare måste kunna göra konstruktioner som håller för de påfrestningar de utsätts för. Detta gäller oavsett om det är möbler och inredningsdetaljer eller stora konstruktioner på byggen som snickaren arbetar med. Snickeri kan alltså handla om hållfasthetsberäkningar och om att veta hur trä slits i olika miljöer samt om hur man skyddar trä på bästa sätt. Snickare som arbetar med vård och renovering av gamla byggnader behöver ha känsla för historiska tekniker och material samt för olika stilar inom arkitektur.

Hur klär sig en snickare?

Vad gäller arbetskläder, brukar snickare bära funktionella snickarkläder som är såväl tåliga som slitstarka. På nätet finns ett brett sortiment av e-butiker som säljer snickarkläder till förmånliga priser.

En snickare är expert på trä

Att arbeta med snickeri kan innebära många olika saker. En viktig distinktion är om man arbetar med trä i byggnadsprojekt eller om man skapar föremål och små inredningsdetaljer för hemmet. Det som förenar snickare, eller träarbetare, är just att de arbetar med trä. Vi har flera bra träslag att välja bland i Sverige och trä har använts som material i alla tider. Det kan vara fysiskt tungt att jobba på snickerier men säkerheten är i dag god på de flesta arbetsplatser.