Köpa ett Attefallshus?

Attefallshus kan uppföras utan krångliga bygglov

Det kan vara irriterande att bo trångt. En lösning på det problemet är ett så kallat Attefallshus. Det var den förra borgerliga regeringen som införde möjligheten att uppföra denna komplementbyggnad på egen tomt utan bygglov, som ett tillägg till den redan existerande friggeboden. Med en nockhöjd på högst fyra meter och en area på 25 kvadratmeter är ett Attefallshus ett bra alternativ för den som behöver mer utrymme, och det kan dessutom inredas till en vanlig bostad för permanent boende. Eftersom regelverket är såpass förenklat är husen också relativt billiga att uppföra.

Attefallshus – en ny, enkel idé

Det var mot slutet av 2013 som en rapport från Boverket rekommenderade regeringen att införa rätten till en ny sorts tillbyggnad som fick vara något större än en friggebod. Dåvarande bostadsminister Stefan Attefall antog förslaget och argumenterade för en lagändring. När bestämmelsen trädde i kraft var det därför knappast förvånande att den nya hustypen uppkallades efter honom. Efter visst motstånd blev de nya husen en stor framgång. Snart ville alla ha ett Attefallshus, och reformen framhölls till och med som en lösning på bostadskrisen.

Idén är enkel. Ett Attefallshus är en tillbyggnad som får uppföras på en tomt med ett redan befintligt en- eller tvåbostadshus så länge den inte överskrider dimensionerna på fyra meter i nockhöjd och 25 kvadratmeter i area. Det är dessutom tillåtet att använda huset som privatbostad. Praktiken blir förstås annorlunda, då det finns många andra byggnadsregler att förhålla sig till. Hit räknas saker som strandskydd, kulturskyddsmärkning eller infrastruktur. Ändå råder det inget tvivel om att lagen har förenklat för den som vill ha en tillbyggnad.

Erbjudanden och regler

Det finns redan många tillverkare på marknaden som specialiserar sig på Attefallshus. Som kund kan man välja mellan att köpa en byggsats, eller ett hus som redan är helt nyckelfärdigt. Många Populära Attefallshus går att hitta online, där byggfirmor tävlar om att erbjuda de mest förmånliga priserna. För den som är riktigt händig går det självklart också att bygga huset helt och hållet på egen hand. Det kan vara det bästa valet om man har ett speciellt syfte för huset i åtanke.

Det är lätt att dras med i byggivern, men man får inte glömma bort att stämma av med kommunen innan man påbörjar sitt Attefallshus. Även om hustypen inte kräver bygglov måste byggnadsnämnden ha kännedom om projektet och hinna ge ett startbesked. Om huset ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter behövs även grannarnas uttryckliga medgivande. Det är inte att rekommendera att börja bygga utan startbesked. Då kan man bli skyldig inte bara att riva huset, utan också att betala en sanktionsavgift.

En lösning på bostadsbristen?

Med tanke på den brist på bostäder som just nu råder i Sverige kan Attefallshus vara en del av lösningen. Med relativt lite krångel och till ringa kostnad går det att uppföra en liten men fullt duglig bostad. Att lagändringen är uppskattad råder det i varje fall få tvivel om, speciellt om man ser till den uppsjö av erbjudanden som redan finns på marknaden. Är man bara medveten om hur regelverket ser ut är det här en bra idé för alla hemmafixare.